s v e t o v k a . c z

Dnešnímu časopisu Plav předcházel kritický věstník festivalu Šrámkova Sobotka Splav! a bulletin určený pro pravidelné překladatelské večery Plav Revue. Z nich se v roce 2005, motivován snahou vyplnit mezeru po zaniklé Světové literatuře, zrodil měsíčník Plav. Během let se ze spíše nadšeneckého podniku stal profesionální časopis, který má mezi českými literárními periodiky své nezastupitelné místo. A ačkoliv se pomyslná mapa světa pomalu plní špendlíky, přesto míst, kam by se Plav a s ním i jeho čtenáři mohl ještě podívat, stále zbývá dost – a mnoho je také míst, kam stojí za to se vracet.

https://www.svetovka.cz/o-casopisu/

https://www.svetovka.cz