R a p o r t

Nacházíte se v archívu časopisu Raport (Ryze Avantgardní Pravidelná Občas Rýpavá Tiskovina), oficiálního periodika festivalu českého jazyka, řeči a literatury: Šrámkova Sobotka. Časopis Raport je od roku 2017 ideologickým následníkem časopisu Splav! Obsahy jednotlivých ročníků zobrazíte kliknutím na příslušné téma ročníku.

To k ránu bylo as, neb měsíc zrůd,
a váš kůň hlavu zdvih,
a zvláštní věc měl jako já
prostřelený břich,
obsahy jednotlivých ročníků 
zobrazíte kliknutím na téma ročníku.

2018 – Čas v nás  |  62  |  Tomáš Blatný, Marie Feryna, Bohdan Heblík, Jan Henyš, Ondřej Chaloupecký, Tomáš Chaloupecký (šéfredaktor), Šárka Kadavá, Ema Kouřilová, Kateřina Matuštíková, Jana Plavec, Martina Rybová, Eva Soukeníková, Ondřej B. Vinš, Lucie Vondrysová

2017 – Kritika  |  61  |  Hic sunt leones