S p l a v !  1 9 9 9

Na této stránce se nalézá kompletní vydání časopisu Splav! za rok 1999. Téma
43. ročníku Šrámkovy Sobotky bylo „Hudebnost jazyka“. Vzhledem k tomu,
že zdrojové soubory jsou již léta nenávratně bůhvíproč ztraceny čertvíkde, jedná se o PDF s nascanovanými papírovými verzemi.

Neděle 4.7. 1999 / číslo 1

 • Aleš F. Korejs: Splav!
 • Program 43. ročníku Šrámkovy Sobotky
 • Výsledky literární soutěže Šrámkovy Sobotky
 • Recitátorské semináře – rozdělovník lidských zdrojů
 • Tomáš Horyna: Sobotka začala Hymnou
 • Radim Kučera: Slavnostní zahájení
 • Radim Kučera: Rytmická mapa Sobotecka
 • Ilja Hurník: Dětství ve Slezsku (úryvek)
 • Fráňa Šrámek: Splav
 • elektronický text
 • časopis k vytištění

Pondělí 5.7. 1999 / číslo 2

 • Je odstartováno!
 • Perličky ze zahájení
 • Hvězdička z minulého čísla
 • Horeké poetické odpoledne
 • Zpěvy humprechtské
 • Tomáš Horyna: Odhalení pamětní desky
 • Páter František Vetešník: Ke sluníčku
 • František Šístek: Pravidla fotbalu
 • Skleněné knihy a výrazy
 • elektronický text
 • časopis k vytištění

Úterý 6.7. 1999 / číslo 3

 • redakce: Proč nás máte rádi?
 • Krásné je to v Sobotce…
 • Libreto podle Sticha
 • Sobotecký limerick
 • Alena Vostrá: limerick
 • Hana Kofránková: Máchova nocturna
 • Jiří Šlupka Svěrák: Máchova nocturna
 • Draga Zlatníková: Máchova nocturna
 • De Ecclesia …a přichyl ucho své (komix)
 • Poznámka ke včerejší vernisáži
 • Jedni a ti druzí
 • Maturita aneb Muka češtinářova
 • Radim Kučera, Ondřej Černoš: Instantní nudle z bazaru
 • Komix
 • elektronický text
 • časopis k vytištění

Středa 7.7. 1999 / číslo 4

 • Josef Šlerka: Vůbec ne…
 • Víte, že…
 • Tomáš Horyna: Zavěšujte, nejste v pořadí
 • Recenze na Bouři
 • Radim Kučera: Tour de Tavern
 • Mydlibába není jen bába
 • Limericky
 • Hana Zavadilová: Emě Zámečníkové, ženě
 • elektronický text
 • časopis k vytištění

Čtvrtek 8.7. 1999 / číslo 5

 • Josef Šlerka: Proč?
 • Přílišná skromnost
 • redakce: Redakce? Externisté!
 • Dvojité kopačky s baletem
 • Vladimír Nabokov: Komentáře k Evženu Oněginovi
 • Libor Dvořák: Bratr o bratru
 • Hana Zavadilová: Nebojte se Oněgina
 • Zuzana Štefková: Zápasy srdce malířova
 • Eva Zahrádková: Ad výstava Jiřího Mádla
 • Karel Samšiňák: Ad Šrámek versus kašna
 • Zdeňka Piluchová: Ad přílišná skromnost
 • Limericky
 • Michal Thoma: Vy jste do ní sahali!
 • Radim Kučera, Zuzana Štefková: Siate Misteriosi
 • elektronický text
 • časopis k vytištění

Pátek 9.7. 1999 / číslo 6

 • Josef Šlerka: Jdeme do finále
 • Kolo všech koleček
 • Hana Zavadilová: Kolečko
 • Tomáš Horyna: Sobotecký genius loci aneb pozapomenuté divadlo
 • Jaroslav Klápště vystavuje v prostorách sobotecké knihovny
 • Michal Thoma: Jak jsem přijel do Sobotky
 • Strukturalismus stále ještě není mrtev!
 • Jiří Šlupka Svěrák: Limerick obtloustlý
 • elektronický text
 • časopis k vytištění